Natječaj za udruge: predlaganje programa/projekata u 2017. godini
Objavljeno: 06.12.2016.

Preuzmite odgovarajuću dokumentaciju i obrasce, ovisno o kategoriji u koju Udruga planira realizaciju programa.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Crikvenice (Službene novine Grada Crikvenice broj 11/15.), te članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 – ispravak 7/13.) Gradonačelnik Grada Crikvenice objavljuje javni poziv Udrugama. Preuzmite dokumentaciju u privitku.

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top