Pojašnjenje roka dostave prijave na javni natječaj za predlaganje javnih potreba u Gradu Crikvenici
Objavljeno: 05.01.2017.

Poštovani,
dostavljamo pojašnjenje o roku dostave prijava na javni natječaj za predlaganje javnih potreba u Gradu Crikvenici:

Rokovi i način predaje prijava
Rok za dostavu: 07.01.2017.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.
Poštom se prijave dostavljaju na adresu:
Grad Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

Osobno se prijave dostavljaju u pisarnicu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica.

U obzir će se kao pravodobne uzeti prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na omotnici budu označene poštanskim žigom zaključno s danom 07.01.2017.

Osobno dostavljene prijave uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u pisarnici Grada Crikvenice najkasnije do 09.01.2017. do 14.00 sati.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku "Javni natječaj za predlaganje javnih potreba ( ovisno o djelatnosti podnositelja navesti područje ) - ne otvarati"

Prijave dostavljene na neki drugi način, dostavljene na drugu adresu ili nakon naznačenog roka za dostavu bit će odbačene.

Predaja prijave znači da se prijavitelj slaže s uvjetima natječaja i kriterijima za ocjenjivanje.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu