Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Objavljeno: 01.03.2017.
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Crikvenice, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11- u nastavku teksta: ZSN), raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme. Za više informacija preuzmite privitke.