Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji Suvenir tržnice u Crikvenici
Objavljeno: 18.04.2017.