Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje
Objavljeno: 02.05.2017.
Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Crikvenicu.
Za više informacija preuzmite privitak.