Natječaj za davanje u zakup javnih WC-a
Objavljeno: 24.05.2017.
Predmet natječaja je davanje u zakup 2 (dva) javna WC-a i to: javni WC u Crikvenici, u Parku Stjepana Radića i javni WC u Selcu, Šetnica Polača – Bazeni

Za više informacija preuzmite privitak.