Natječaj za zakup javne površine - ugostiteljske terase
Objavljeno: 25.05.2017.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje ugostiteljske terase (lokacija 16A i 16B Plana lokacija ugostiteljskih terasa za 2017. godinu).

Za više informacija preuzmite privitak.