Natječaj za štand - lokacije Gradsko plivalište i Balustrada
Objavljeno: 08.06.2017.

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za trgovinu na malo na tržnicama i štandovima.

Za više informacija preuzmite privitak.