Natječaj za zakup lokacija za kioske na tržnici u Selcu
Objavljeno: 08.06.2017.

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata - kiosaka.

Za više informacija preuzmite privitak.