Ponovni natječaj - kiosk na tržnici Selce
Objavljeno: 25.06.2017.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog objekta – kioska (ponovni).

Za više informacija preuzmite privitak.