Natječaj - štandovi praznik Vela Gospa
Objavljeno: 02.08.2017.

Na temelju članka 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata i zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice, raspisuje se Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za trgovinu na malo na tržnicama i štandovima.

Za više informacija preuzmite privitak.