Natječaj za kućice - Vela Gospa
Objavljeno: 04.08.2017.
Na temelju članka 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata ("Službene novine" PGŽ, broj 8/00., 8/02., 33/03. i 50/09).) i Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA:372-01/17-01/218, UR.BROJ:2107/01-04/08-17- od 4. kolovoza 2017. godine, Komisija za provedbu javnog natječaja raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata povodom blagdana „Vele Gospe“.

Za više informacija preuzmite privitak.