Natječaj za zakup lokacija - Mala palada - Vela Gospa
Objavljeno: 09.08.2017.
Na temelju članka 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata i zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice, raspisuje se Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za trgovinu na malo na tržnicama i štandovima.

Za više informacija preuzmite privitak.