Natječaj za zakup reklamne ploče u Crikvenici, pokraj Pošte
Objavljeno: 15.10.2017.
Grad Crikvenica, Upravni odjel za komunalni sustav, zaštitu okoliša, prostorno uređenje i imovinu, na temelju članka 7. Odluke o davanju u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje ("Službene novine" PGŽ, broj 16/07) i Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA: 363-01/17-01/389, URBROJ:2107/01-04/08-17-2 od 12. listopada 2017. godine, objavljuje NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup reklamne površine (ploče).

Za više informacija preuzmite privitak.