Natječaj: Obavljanje poslova dekoracije i iluminacije na temelju ugovora za područje Grada Crikvenice
Objavljeno: 20.10.2017.
Predmet javnog natječaja je  prikupljanje ponuda za izvođenje radova na dekoraciji i iluminaciji za područje Grada Crikvenice  za vremensko razdoblje od četiri godine.
Ponuditelji mogu biti sve  pravne i fizičke osobe  registrirane za obavljanje djelatnosti iz natječaja. Podloga za izradu ponude je ponudbena dokumentacija.  

SADRŽAJ PONUDE:

Sadržaj ponude   opisan je u ponudbenoj dokumentaciji s  popisom  dokaza i priloga. Ponudbena dokumentacija dostupna je na internet stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr.  

PODNOŠENJE PONUDA:
  • Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici   na adresu Grad Crikvenica, 51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85, s naznakom  “PONUDA ZA DEKORACIJU I ILUMINACIJU “  najkasnije do roka koji je naznačen u ponudbenoj dokumentaciji.
  • Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.
  • Najpovoljnijim ponuditeljem  smatrat će se  onaj ponuditelj koji  uz ispunjenje  svih uvjeta natječaja i odredbi gore navedene Odluke, ponudi najnižu cijenu.
  • Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  donosi  Gradsko vijeće Grada Crikvenice  o čemu  će   sudionici u natječaju biti  izvješteni  u roku od 8 dana od  donošenja Odluke.
  • Grad Crikvenica zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihovog prihvaćanja.