Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Objavljeno: 03.11.2017.
Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i studentima, za izvrsnost učenicima i studentima te za socijalno ugrožene učenike i studente sa prebivalištem na području Grada Crikvenice za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Za više informacija preuzmite privitke.