Natječaj za Advent u Crikvenici 2017. (kućice i štandovi)
Objavljeno: 10.11.2017.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata tijekom održavanja manifestacije „Advent u Crikvenici 2017".

Za više informacija preuzmite privitak.