Natječaj - zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava
Objavljeno: 29.11.2017.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava.

Za više informacija preuzmite privitak.