Natječaj za prodaju (zamjenu) građ. zemljišta
Objavljeno: 19.01.2018.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA: 940-01/17-01/48, URBROJ:2107/01-04/08-17-4 od 01. prosinca 2017. godine objavljuje se Natječaj za prodaju (zamjenu) građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice.

Za više informacija preuzmite privitak.