Prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata
Objavljeno: 23.03.2018.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata.

Za više informacija preuzmite privitak.