Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska u Crikvenici
Objavljeno: 05.04.2018.

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska u Crikvenici (na ulaz u glavnu plažu kod hotela Miramare).

Za više informacija preuzmite privitak.