Natječaj za zakup lokacije za postavljanje kioska u Dramlju ispred TZ
Objavljeno: 14.04.2018.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenog objekta – kioska (ponovljeni natječaj).

Za više informacija preuzmite privitak.