Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija - štandovi
Objavljeno: 25.05.2018.
PREDMET NATJEČAJA: zakup lokacija putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje privremenih objekata.