Natječaj za prodaju građ. zemljišta k.o. Crikvenica
Objavljeno: 26.08.2018.
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice.

Za više informacija preuzmite privitak.