Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice
Objavljeno: 19.10.2018.
Za više informacija preuzmite privitak.