Javni poziv za zakup lokacija za Božić i Novu godinu (ulica braće Brozičević)
Objavljeno: 27.11.2018.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava neposrednom pogodbom.

Za više informacija preuzmite privitak.