Natječaj za štand na ulazu u tržnicu
Objavljeno: 07.05.2019.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije na ulazu u tržnicu u Crikvenici. 

Za više informacija preuzmite privitak.