Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu/suvlasništvu Grada Crikvenice
Objavljeno: 11.05.2019.
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu/suvlasništvu Grada Crikvenice.

Za više informacija preuzmite privitak.