Natječaj za zakup javne površine za štandove 2019.
Objavljeno: 26.05.2019.
Za više informacija preuzmite privitak.