Natječaj za prikupljanje ponude za davanje u zakup lokacija za trgovinu na malo na tržnicama i štandovima
Objavljeno: 06.08.2019.
Natječaj za prikupljanje ponude za davanje u zakup lokacija za trgovinu na malo na tržnicama i štandovima.