Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnika/suradnica za opće i kadrovske poslove
Objavljeno: 04.10.2019.
Za više informacija preuzmite privitke.