Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši administrativni referent – tajnik/ca
Objavljeno: 13.11.2019.
Za više informacija preuzmite privitak.