Delegacija Grada Crikvenice je od 11. – 13. lipnja 2010. g. boravila u gradu Orlovi u Českoj povodom potpisivanja Sporazuma o suradnji, čime Grad Orlova i službeno postaje grad prijatelj Crikvenice. Svečanost potpisivanja odrzala se 12. lipnja 2010. g. u sklopu programa povodom Dana Grada Orlove.

Sporazum o prijateljstvu u ime Grada Crikvenice potpisao je zamjenik gradonacelnika Senko Smoljan izrazivši zadovoljstvo što ovim činom Grad Crikvenica nastavlja 100-godišnju tradiciju prijateljstva s českim narodom  - naime, 1910. g. je u Crikvenici Čehinja Marija Steyskalova osnovala Česku koloniju. Sporazumom se nastavlja i dugogodišnja suradnja u zdravstvenom turizmu, kojoj je temelje postavila upravo Česka kolonija. Grad Orlovu i Grad Crikvenicu vežu brojni zajednički interesi te se planira suradnja na turističkom, kulturnom i sportskom planu. Tim je povodom u programu Dana Grada Orlove otvorena i izložba fotografija Crikvenica nekad i danas koja je postavljena u Domu kulture. U programu svečanosti otvaranja izložbe sudjelovali su orlovski osnovnoškolci koji su ovom prigodom zapjevali i na hrvatskom. Prilikom otvaranja izložbe, zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan je istaknuo turistički značaj Crikvenice kao destinacije zdravstvenog turizma koja se diči sa 6 Plavih zastava te je pozvao sve prisutne da dođu u Crikvenicu i osobno se uvjere u ljepotu crikveničkih plaza i blagotvornu klimu.

 

Na svečanosti potpisivanja Sporazuma, gradonačelnik Grada Orlove Jiri Michalik izrazio je svoje uvjerenje kako je Sporazum o prijateljstvu učvrstio neformalnu suradnju koja je već postojala izmedju naša dva grada te da će u budućem razdoblju brojne generacije građana Grada Crikvenice i Grada Orlove steći dragocjena iskustva i sklopiti nova prijateljstva u sklopu svih planiranih oblika suradnje.

 

Delegacija Grada Crikvenice sudjelovala je i u programu povodom Dana Grada Orlove koji se odvijao u nedjelju, 13. lipnja, a gradonačelnik Michalik organizirao je i privatno druženje s predstavnicima Grada Crikvenice i gradskim vijećnicima Grada Orlove.

 

Svečano potpisivanje Sporazuma bit ce upriličeno i u Crikvenici, u sklopu programa povodom Dana Grada Crikvenice, 14. kolovoza. Tim će povodom u Crikvenici biti postavljena i izložba fotografija Grada Orlove kako bi se građani Crikvenice pobliže upoznali s novim gradom prijateljem.