Gradonačelnik Damir Rukavina danas je sazvao tiskovnu konferenciju vezanu za aktualne novinske napise o rekonstrukciji ceste D8-D8 u Dramlju kako bi demantirao netočne informacije i obavijestio javnost o činjenicama o navedenom projektu.

            Ulica D8-D8, poznata pod lokalnim nazivom „rampa-rampa“, a koja povezuje istočni i zapadni ulaz u Dramalj, dužine cca 1600 m, u lošem je stanju i stoga je Grad Crikvenica u Proračunu za 2010. g. predvidio sredstva za njenu rekonstrukciju u iznosu od 1.600,000 kn, a Županijska uprava za ceste projekt financira u istom iznosu budući da se radi o županijskoj cesti. ŽUC je ujedno i nositelj projekta. Tijekom ovog mjeseca raspisat će se natječaj za rekonstrukciju ceste, a procijenjena vrijednost investicije je 6 milijuna kuna. Stoga je i u 2011. g. predviđeno ukupno 3.200 000 kn za taj projekt (koje u jednakim iznosima sufinanciraju Grad i ŽUC).

            Gradonačelnik Rukavina naglasio je da se radi o izuzetno opsežnom zahvatu te da iznos od 6.400,000 kn nikako nije zanemariva svota te da se ni u kojem slučaju ne može govoriti o „krpanju rupa“, kako je bilo navedeno u dnevnom tisku.

            Prva ideja o rekonstrukciji ceste bila je aktualna još 2008. godine, kada su u Proračunu bila osigurana sredstva za sufinanciranje ceste u iznosu od 750.000,00 kn – međutim, projekt u 2008. g. nije realiziran. U 2009. g. bivša je vlast osigurala sredstva u iznosu od 2 milijuna kn, da bi se prvim rebalansom proračuna taj iznos smanjio na milijun kuna.

            Gradonačelnik je istaknuo kako je nakon razgovora sa ŽUC-om utvrđeno da projekt ceste tom periodu nije bio dovršen, a projektna dokumentacija za oborinsku i fekalnu kanalizaciju nije ni postojala. Iz razgovora je također postalo razvidno da se za asfaltiranje Frankopanske, Zidarske i Vinodolske ulice ukupno potrošilo 2 milijuna kuna te da je taj iznos u potpunosti financirao Grad – iako se moglo dogovoriti sufinanciranje sa ŽUC-om kao i u ovome projektu, čime bi Grad uštedio milijun kuna, što je značajna svota.

            Gradonačelnik je istaknuo kako je izradu projektne dokumentacije izgradnje oborinske i fekalne kanalizacije pokrenula današnja gradska vlast i izrada je upravo u tijeku. Projektna dokumentacija iz 2008. g. danas je dopunjena rješenjem problematike oborinske odvodnje. Rekonstrukcija ceste bit će opsežna i obuhvaćat će izgradnju potpornih zidova, pločnika, ivičnjaka, a na nekim mjestima će se cesta i proširivati.

            Postojećim projektom rekonstrukcije ceste nije predviđena izgradnja kanalizacije jer su sredstva predviđena isključivo za rekonstrukciju ceste – Županijski ured za ceste ne sufinancira izgradnju kanalizacije, tako da bi cjelokupni teret te investicije pao na Grad, a radi se o procijenjenom iznosu od 4 milijuna kuna, te dodatnih 4 milijuna kuna za spajanje na postojeći sustav. Grad u ovome trenutku tih sredstava nema, a gradonačelnik je naglasio kako će Grad do početka radova, koji se očekuje u listopadu, nastojati naći način da se kanalizacija izvede. Međutim, čvrsta obećanja se u ovome trenutku ne mogu dati jer i sama rekonstrukcija iziskuje značajna ulaganja. Gradonačelnik je naglasio kako će projekt biti realiziran i financijski osiguran čak i ako realni troškovi premaše procijenjene te da će cesta D8-D8 u Dramlju završetkom radova biti na ponos Dramlja i njegovih stanovnika.