Prema čl. 4. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, poseban porez plaća se, između ostaloga, i na osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova iz čl.27. Zakona o porezu na dohodak. Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti na koje se porez na dohodak plaća paušalno, poseban prirez obračunavaju prema prosječnom mjesečnom primitku za tromjesečje. 

Način obračunavanja posebnog poreza za privatne iznajmljivače: Ukupna svota naplaćenih primitaka u tijeku jednog tromjesečja smanjuje se za 50% izdataka te podijeli na tri (3) mjeseca. Privatni iznajmljivači koji su ostvarili više od 3.000,00 kn, a manje ili 6.000,00 kn po mjesecu (srpanj i kolovoz) plaćaju poseban porez po stopi od 2%, a oni koji ostvare preko 6.000,00 kn po mjesecu, plaćaju poseban porez po stopi od 4% za sva tri mjeseca (srpanj, kolovoz i rujan).

1. primjer obračunavanja poreza:
Osnovica, tj. ukupni primici u srpnju, kolovozu i rujnu 2010.: 27.000,00 kn
Izdaci (50% od ukupnih primitaka): 13.500,00 kn
Prosječni mjesečni primitak (za razdoblje od 3 mjeseca): 4.500,00 kn
Poseban porez po stopi 2% na prosječni mjesečni primitak: 90,00 kn
Broj mjeseci za koje se plaća poseban porez: 2 (srpanj i kolovoz)
Ukupan iznos posebnog poreza za 2 mjeseca: 90,00 x 2 = 180,00 kn

2. primjer obračunavanja poreza:
Osnovica, tj. ukupni primici u srpnju, kolovozu i rujnu 2010.: 42.000,00 kn
Izdaci (50% od ukupnih primitaka): 21.000,00 kn
Prosječni mjesečni primitak (za razdoblje od 3 mjeseca): 7.000,00 kn
Poseban porez po stopi 4% na prosječni mjesečni primitak: 280,00 kn
Broj mjeseci za koje se plaća poseban porez: 3 (srpanj, kolovoz i rujan)
Ukupan iznos posebnog poreza za 3 mjeseca: 280,00 x 3 = 840,00 kn

Iznos se uplaćuje na broj žiro-računa: 1001005-1863000160 (Državni proračun RH)Pod model plaćanja  se upisuje 68, a u poziv na broj 1902 - OIB privatnog iznajmljivača.

 

Privatni iznajmljivači su obvezni Poreznoj upravi Crikvenica dostaviti i propisani ispunjeni obrazac IPP-1, i to najkasnije do 31. prosinca 2010. Navedeni obrazac se može kupiti u knjižarama ili preuzeti s internetskih stranica http://porezi.net i www.tzg-crikvenice.hr. U obrazac porezni obveznik upisuje samo podatak za godinu poreznog razdoblja za koje se podnosi obrazac, bez popunjavanja podatka za mjesec.

Izvor: RRiF br. 9/10.