P1020028Na poziv gradonačelnika prijateljskog grada Orlove Jirija Michalika, delegacija Grada Crikvenice, na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Senkom Smoljanom, bila je u službenom posjetu Gradu Orlovi u Češkoj. U sklopu posjeta razgovaralo se o mogućnostima kulturne i sportske razmjene između Crikvenice i Orlove, kao i suradnji u području školstva. Domaćini su u jednoj od osnovnih škola pripremili prigodan program u kojemu su učenici pjevali hrvatske pjesme i prezentirali češke narodne plesove. Na radnom sastanku s gradonačelnikom Orlove i njegovim suradnicima te kulturnim i prosvjetnim djelatnicima dogovoreno je da će se kulturna suradnja započeta prošle godine nastaviti i ove godine organizacijom izložaba, gostovanjima kulturno-umjetničkih društava te učenika koji sudjeluju u raznim sekcijama u sklopu svojih škola. Bilo je riječi i o gostovanju sportskih ekipa koje bi se pripremale u Gradskoj sportskoj dvorani. Postoje velike mogućnosti suradnje i na gospodarskom planu, odnosno u turističkom sektoru. Crikvenička je rivijera vrlo atraktivna gostima iz Češke, a građani Orlove će sljedećih godina pristizati u Crikvenicu u većem broju zahvaljujući promociji od strane Grada Orlove i tamošnjih turističkih agencija. Gosti iz Češke već su najavili dolazak na predstojeće maškare u Crikvenici, a dogovoren je i nastup jednoga od crikveničkih kulturno-umjetničkih društava na proslavi Dana Grada Orlove u svibnju.

P1010774P1010776P1010782P1010789P1010802P1010881