Temeljem dostavljenog rješenja Državnog arhiva u Rijeci od dana 16.12.2010. godine  (klasa: UP/I-036-04/10-01/80, ur. broj: 2170-53-04-10-03) Grad Crikvenica- Ured Grada će u mjesecu veljači izvršiti izlučivanje arhivskog gradiva, koji se odnosi na projektnu dokumentaciju,  vezanu uz ishođenje dokumenata za građenje, raznih investitora u periodu od 2001. – 2006. godine, temeljem koje je Grad Crikvenica obračunao komunalni doprinos.

Ovim putem obavještavamo građane da navedenu projektnu dokumentaciju mogu preuzeti u uredovno vrijeme svakog dana osim četvrtka tijekom mjeseca siječnja 2011. god., zaključno sa danom 31. siječnja 2011.  u pisarnici Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica (soba br. 19). Informacije na broj: 455-412, 455-430.

                                                                                  

                                                                                  PROČELNICA

                                                                                  Melanija Milat-Ružić, dipl.iur.,v.r.

 

U privitku: Rješenje Državnog arhiva u Rijeci