Obavještavamo sve zainteresirane da će se u razdoblju od 24. veljače 2011. g. do 10. ožujka 2011. g. provesti Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.

Uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice se može izvršiti u Sali za sastanke Grada Crikvenice, Ul. kralja Tomislava 85, radnim danom od 08,30 do 14,00 sati.

 

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice održat će se u srijedu, 2. ožujka 2011. godine u Gradskoj vijećnici u Crikvenici, Preradovićeva 1, s početkom u 17,00 sati.

 

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana ili u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Crikvenice ili dostaviti poštom na adresu: Grad Crikvenica, Ul. kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

 

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.