Obavještavamo sve zainteresirane da se trajanje javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Crikvenice produžuje za 7 dana, odnosno da će javna rasprava trajati do 17. ožujka 2011. g. 

Do tog datuma svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u Prijedlog izmjena i dopuna, i to u sali za sastanke Gradske uprave Grada Crikvenice (Ul. kralja Tomislava 85) te slati primjedbe i prijedloge poštom, ili ih osobno upisati u knjigu primjedbi i prijedloga u Gradskoj upravi.