Povodom Dana planeta Zemlje, 22. travnja, Grad Crikvenica je u sklopu projekta „Crikvenica – zdravi grad“ financirao  (zajedno sa još sedam gradova iz naše županije i Županijom) izradu prigodnih platnenih vrećica s ciljem zaštite okoliša. U suradnji s Dječjim vrtićem „Radost“ i osnovnim školama Vladimira Nazora i Zvonka Cara, pokrenuta je ekološko-edukativna akcija „Čuvajmo Zemlju“ u sklopu koje će svako dijete koje donese pet ili više plastičnih vrećica dobiti na poklon jednu platnenu. Cilj akcije je edukacija djece o očuvanju okoliša te razvijanje ekoloških navika od najranije dobi.

U OŠ Zvonka Cara akcija „Čuvajmo Zemlju“ provodi se od 18. do 20. travnja, u Dječjem vrtiću „Radost“ provest će se na sam Dan planeta Zemlje, 22. travnja, a u OŠ Vladimira Nazora od 2. do 5. svibnja.

 

Pozivamo svu djecu i roditelje da podrže akciju i zamijene štetne plastične vrećice za „zelenu“, platnenu vrećicu. Jeste li znali da jedna platnena vrećica u svom trajanju zamjenjuje 1000 plastičnih vrećica? Budući da samo 1% plastičnih vrećica završi na recikliranju, jer je ono neekonomično i teško provedivo, plastične vrećice jedan su od vodećih zagađivača okoliša. Pozivamo vas stoga da plastične vrećice zamijenite platnenima  i na taj način doprinesete očuvanju okoliša!