S ciljem poboljšavanja prometnog reda na području Grada Crikvenice, te olakšavanja posla prometnoj policiji, u Crikvenici počinje s radom prometno redarstvo. Zasad je školovanje za prometnog redara završio komunalni redar Darko Škorjanec, a u planu je obučavanje i drugih komunalnih redara.

Prometni redar ima ovlasti kažnjavati vozače za nepropisno parkiranje, ovlašten je narediti premještanje nepropisno parkiranih vozila paukom, a posebna će se pažnja pridati uvođenju reda u zaustavljanju dostavnih vozila. Parkirališta o kojima brine GKTD „Murvica“ nisu pod ingerencijom prometnog redara, no mjesta za invalide na tim parkiralištima jesu. Prometni redar je također ovlašten upravljati prometom. Za parkiranje na mjestu za invalide kazna je 700 kn, kazna od 500 kn odnosi se na nepoštivanje prometnog znaka, a kazna od 300 kn naplaćivat će se za razna nepropisna parkiranja. Kazne koje se naplate na mjestu prekršaja ne ulaze u evidenciju i ne donose kaznene bodove, no ako se kazna ne plati, slučaj dolazi na Prekršajni sud te ulazi u dosje i može rezultirati kaznenim bodovima. Kazne koje naplati prometni redar idu u Gradski proračun, dok su iznosi koje naplati policija prihod Državnog proračuna. Tijekom ljetnih mjeseci će prometnom redaru pomagati prometna jedinica mladeži („bijela patrola“).