Ocjenjivački sud natječaja za izradu idejnog projekta urbanističko-arhitektonskog rješenja »Crikvenica-centar«

REGISTARSKI BROJ 117-11-CK-UA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 10-04-09

Crikvenica, 20. travnja 2011.godine

 

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

  1. prof. NENAD FABIJANIĆ, dipl.ing.arh., predsjednik OS,
  2. DAMIR RUKAVINA, dipl.ing.el.,
  3. VJEKOSLAVA GLAVAN, dipl.ing.arh.,
  4. JASNA HRABRIĆ, dipl.ing.arh.,
  5. EDUARD ALAČ, dipl.ing.arh.,
  6. ARAMIS LIEBHARDT, ing.građ.,
  7. HINKO CAR, dipl.ing.građ.,

 Tajnik natječaja: Sanja Šutalo Vukelić, dipl.ing.arh.

 

 na svojoj 2. sjednici tijeka ocjenjivanja prispjelih 10 (deset) radova na Natječaj za izradu idejnog projekta urbanističko-arhitektonskog rješenja »Crikvenica-centar«, održanoj 20.travnja 2011.godine, donio je sukladno navedenom u točki 1.11. Dokumentacije za nadmetanje, odluku o nagradama kako slijedi:

 

 

ODLUKA

 

Prva nagrada

u neto iznosu od 65.000,00 kuna dodjeljuje se radu po oznakom 006

 

Autori:

NFO d.o.o., Odranska 12, Zagreb

 

Kata Marunica,d.i.a.,

Nenad Ravnić, d.i.a.,

Suradnik:

Sandra Perić, stud.arh.

 

Druga nagrada

u neto iznosu od 40.000,00 kuna dodjeljuje se radu po oznakom 003

 

Autori:

Studio Kušan d.o.o., Ilica 56, Zagreb

 

Ivana Kušan, d.i.a.

Tomislav Kušan, d.i.a.

Maja Kušan, d.i.a.

 

Treća nagrada

u neto iznosu od 22.000,00 kuna dodjeljuje se radu po oznakom 001

 

Autori:

ODAK I SILAĐIN-ARCUS

Branko Silađin

 

AG PLANUM d.o.o., Zagreb

Marko Cvjetko

Miron Hržina

Robert Jonathan Loher

 

Suradnici:

Pajutak – vizualizacija,

Jasmina Ivezić Petrovčić – arhitektura,

Ankica Čavlek - logistika

 

 Predsjednik Ocjenjivačkog suda:

prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh.