Danas će se u Gradskoj vijećnici održati simulirana sjednica Gradskoga vijeća Grada Crikvenice na kojoj će glavni akteri biti učenici Srednje škole dr. Antuna Barca koji su prošli tjedan sudjelovali u projektu Zaklade Friedrich Ebert Planska igra „Lokalna samouprava“. Naime, u sklopu tog projekta, kojemu je cilj edukacija mladih o radu lokalne samouprave, a koji se u Crikvenici uspješno provodi već niz godina, mladi se upoznaju s radom gradskih vlasti prisustvujući pravoj sjednici Gradskog vijeća, nakon koje uz pomoć gradskih vijećnika sami sastavljaju dnevni red vlastite sjednice Gradskog vijeća. Današnju sjednicu mladih vodit će predsjednik Gradskog vijeća Dragan Magaš, a gradonačelnik Damir Rukavina će odgovarati na pitanja mladih sugrađana u sklopu aktualnog sata. Na kraju sjednice će svim sudionicima u projektu biti podijeljene diplome Zaklade Friedrich Ebert.