Do kraja listopada će Crikvenica u potpunosti biti pokrivena vodovodnom mrežom, i to izgradnjom vodospreme Sopalj 3.  Vodosprema će pokriti potrebe gornjeg dijela Sopaljske ulice koji dosad nije imao adekvatnu opskrbu vodom te poboljšati pritisak u ostalim domaćinstvima. Zapremnina vodospreme iznosi 400 kubika. U izgradnju vodospreme i cjevovoda uložit će se 2,6 milijuna kuna. Prošle godine je rekonstruirana vodosprema Sopalj 2. U sustav vodoopskrbe koji je omogućio ili će omogućiti nesmetanu opskrbu vodom tog dijela Crikvenice uloženo je 12 milijuna kuna. Hrvatske vode sufinancirale su projekt s 30 posto iznosa.