U znak sjećanja na slikara Zdravka Gržičića, u petak, 13. svibnja 2011. u organizaciji Centra za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić" na Trgu Stjepana Radića

održat će se prigodna likovna radionica pod simboličnim nazivom:

Gržina "Riba" i dalje pliva posvećena poznatom crikveničkom slikaru i arhitektu Zdravku Gržičiću.

Ovim će se simbolično obilježiti zatvaranje izložbe ovoga autora, koja je tijekom protekla dva tjedna bila postavljena u Gradskoj galeriji Crikvenica.

 

U sklopu najavljene radionice planira se obnoviti i osvježiti naličje na Gržičićevoj skulpturi "Riba" koja je postavljena pored „Murvice“ na Trgu Stjepana Radića. Ova skulptura, izlivena od vibro-betona i obojana jarkim bojama, bila je svečano otkrivena 30. svibnja 2001. godine. To je jedina javna skulptura u gradu Crikvenici koja nema memorijalni ili prigodni karakter, a ujedno je i jedina autorova skulptura. Gržičić je poznat kao crtač i slikar, a ovim je radom učinio zanimljiv iskorak u trodimenzionalni svijet skulpturalne plastike. Premda je to prva i jedina Gržičićeva skulptura, organska veza s njegovim likovnim radom je jasno izražena i prepoznaje se prije svega kroz naglašen konstruktivizam i odabir snažnih boja mediteranskoga okružja. Skulptura je ubrzo nakon postavljanja postala djeci omiljena igračka-penjalica, čime se ispunila jedna od autorovih želja i namjera da ova svojevrsna "skulptura vedrine" bude prepoznata kao sadržajan i funkcionalan dio urbanoga miljea. Godine trajanja ostavile su traga na njenim bojama i bilo je krajnje vrijeme da budu osvježene, što je i glavni cilj planirane radionice.

Na obnovi naličja skulpture "Riba" radit će Dragana Kružić, apsolventica Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Uz nju će i desetak mlađih likovnjaka iz naših dviju osnovnih škola, a pod vodstvom Suzane Kljuš slikati na platnu - na temu Gržičićeve ribe-škarpine. Nadahnuća za svoj rad potražit će na Gržičićevoj izložbi u Gradskoj galeriji Crikvenica, koju će prethodno posjetiti. Po dovršetku, likovni rad na platnu bit će izložen na Trgu Stjepana Radića, na zidu nasuprot "Ribe" te će duže vremena krasiti ovaju dio glavnoga gradskog trga.

 

Rad će se odvijati u dopodnevnim i u ranim popodnevnim satima, od 10:00 do 20:00.