U nedjelju, 15. svibnja 2011., od 07,00 do 19,00 sati održat će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora Crikvenica Istok, Crikvenica Centar i Crikvenica Zapad te u Dramlju i Selcu. Članovi Vijeća mjesnog odbora Jadranovo izabrani su u travnju prošle godine.

Biračka mjesta nalaze se u Srednjoj školi dr. Antuna Barca (Crikvenica Istok), u Gradskoj vijećnici (Crikvenica  Centar), u Thalassotherapiji (Crikvenica Zapad), u Zadružnom domu u Dramlju i u Staroj školi u Selcu.

Pozivamo građane Grada Crikvenice da u što većem broju izađu na izbore i izaberu članove vijeća mjesnih odbora.