Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća većinom su glasova prihvaćene II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. s projekcijama za 2012. i 2013. godinu s popratnim dokumentima. Izmjene su donesene u skladu sa Zakonom o proračunu, a iz razloga usklađenja rashoda s namjenskim izvorima prihoda. Također je prihvaćen Izvještaj o radu Poduzetničkog centra „Vinodol“ d.o.o., čiji je Grad Crikvenica suvlasnik. Prihvaćena je Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s napuštenim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama, sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o dobrobiti životinja. Prihvaćeni su analiza stanja i smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za 2012.-2013. godinu.

Također je prihvaćena Odluka o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Crikvenice. Prihvaćena je i Odluka o preuzimanju poslovnih udjela društva „Radio DJ Crikvenica“ d.o.o., odnosno Kvarnerskog radija. Očekuje se nova programska i organizacijska koncepcija, s ciljem povećanja slušanosti radija te razvijanja njegovog poslovanja.

Sve odluke će biti objavljene u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.