Na 31. sjednici Gradskoga vijeća prihvaćene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice. Prihvaćanjem izmjena i dopuna Prostornog plana otvorene su mogućnosti za brojne nove investicije na području Grada Crikvenice, što će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i gospodarskim razvojem:

nastavak projekta na području Duge (vezan uz UPU Duga); razgraničenja i uređenja lučkog područja na području Grada Crikvenice; definiranje projekata raskrižja na JTC, redefiniranje obuhvata planova nižeg reda na cijelom području Grada.

Usvajanjem istoga, stvoreni su preduvjeti za izgradnju „Konzuma“ na području kod Hotela „Ad turres“, te novog rotora, pošto je na sjednici je također prihvaćena Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA 1-5) zajedno s površinom infrastrukturne namjene IS (čvor Crikvenica zapad), a koja nije mogla biti izglasana bez Izmjena i dopuna PPUGC-a.