P1050568Jučer je na 32. sjednici Gradskog vijeća prihvaćen Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa pripadajućim programima, osim Prijedloga programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi. Detaljnu prezentaciju Prijedloga proračuna možete naći na naslovnici našega web portala www.crikvenica.hr, a početkom 2012. godine će, kao i svake godine, svim kućanstvima biti podijeljen i Proračun u malom.

Osim Proračuna za 2012. godinu, prihvaćen je i Prijedlog plana zaštite i spašavanja Grada Crikvenice te je dana prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica. Vijećnici su prihvatili i Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2012. godinu. Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, imenovani su suci porotnici Županijskog suda u Rijeci te članovi Natječajnog povjerenstva za raspisivanje i provođenje natječaja za izbor i imenovanje ravnateljice Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“. Sucima porotnicima imenovani su Iva Krpan iz Dramlja i Matej Šiminčević iz Crikvenice. U Natječajno povjerenstvo su imenovani Tea Rosić, Jasminka Citković, mr. sc. Vesna Car-Samsa, Predrag Antić i Bernard Peko-Lončar.

Prihvaćeni su i kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za umirovljenike za 2011. godinu. Tako će božićnicu u iznosu od 120,00 kn primiti svi umirovljenici čija je mirovina u mjesecu studenom 2011. g. iznosila do 2.500,00 kn.

Na samoj sjednici je u Dnevni red uvrštena i točka „Prijedlog zaključka o stajalištima i aktivnostima Grada Crikvenice u stečajnom postupku Jadran d.d. u stečaju“. O trenutnom stanju tvrtke vijećnike su izvijestile stečajna upraviteljica Marija Ružić i Marija Žarković-Turak, dipl. iur. Zaključeno je da ima razloga za zadovoljstvo poslovanjem tvrtke, iako je u stečaju, jer je poslovna godina završena s pozitivnim rezultatom. „Jadran“ je pokazao da može opstati na tržištu, a podmirene su i sve obveze prema dobavljačima i zasposlenicima. Isplaćen je i iznos od 3,5 milijuna kuna vjerovnicima prvog reda, i to 1,5 milijun kuna državi, a 1,5 milijun radnicima. Sve su to koraci u pozitivnom smjeru, no stečajna upraviteljica je naglasila da bez pravih investicija i razvoja nema ni prave budućnosti društva te da je u ovome trenutku primarno riješiti imovinsko-pravne odnose.

Marija Žarković-Turak je objasnila da je u interesu Grada Crikvenice i „Jadrana“ d.d. da se imovinsko-pravni odnosi riješe sukladno odredbama Zakona o turističkom zemljištu. Ocijenjeno je da je postojeći Sporazum između Grada Crikvenice, „Jadrana“ i HFP-a (današnji AUDIO) nevaljan iz niza razloga te da je potrebno zaštititi interese Grada i tvrtke, za što je preduvjet pobijanje Sporazuma. Zaključeno je da „Jadran“ treba očuvati kao cjelinu te da se treba postupati prema Zakonu o turističkom zemljištu. Budući da dosadašnji napori na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja nisu donijeli zadovoljavajuće rezultate, zaključeno je da će početkom 2012. godine još jednom pokušati postići dogovor sa svim zainteresiranim stranama. Gradonačelnik je istaknuo da je primarni cilj postiči rješenje spora mirnim putem.  Ukoliko rezultat i ovoga puta izostane, Grad Crikvenica će pokrenuti sudski postupak pobijanja Sporazuma. Predloženo je da se, ako do sudskog postupka dođe, u tužbu uključi više vjerovnika. Taj su zaključak jednoglasno podržali svi vijećnici.