Zbog izrazito niskih temperatura, na području Grada Crikvenice je došlo do smrzavanja i pucanja velikog broja vodomjera, odnosno smrzavanja internih instalacija.

Dežurne službe KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ su na terenu i po dojavi građana u dispečerski centar interveniraju na terenu redoslijedom zaprimljenih dojava.

Preporuka je da se onda gdje voda nije u redovnoj uporabi slavina drži otvorenom, čime se smanjuje mogućnost smrzavanja vodovodne interne instalacije.

Tehničku službu KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ možete kontaktirati na besplatan broj dispečerskog centra 0800 200 177, te na broj telefona 051 403 520.

KTD „Vodovod Žrnovnica“ apelira na korisnike da, po smirivanju vremenskih neprilika, prijave svako istjecanje vode kako bi mogli sanirati nastala oštećenja.